-->
Showing posts with label Zubeen Garg song lyrics. Show all posts
Showing posts with label Zubeen Garg song lyrics. Show all posts

Monole uvoti aahe lorali lyrics Zubeen Garg song

 মনলৈ উভতি আহে লʼৰালি lyrics Zubeen Garg song মনলৈ উভতি আহে ল'ৰালি তোৰে মোৰে এটি এটি ধেমালি আছিলো তোৰে মৰমতে খেলি মোৰো ভাল লাগে তাকে সু...